CarcassonneCZE @CarcassonneCZE Discord RSS

Vítejte na fóru věnovanému deskové hře Carcassonne! x


Avatar
How many tiles are left?
téma založeno uživatelem SxN - 26.1.2021, 15:42
#1
I like to play Scrabble. The analogy with Carcassonne is remarkable: both are tile placing games, for both there are certain rules on how tiles are layed and then there are scoring rules. For both, players take turns in randomly selecting the next tile (perhaps plural in Scrabble's case) out of the set of unplayed tiles.

In Scrabble's case, the tile's distribution is printed on the board: how many A's, how many B's, etc (dependent on language). Carcassonne does not do the same, but should it? There is a difference between knowing that a certain tile configuration (say CRFF) is in the bag or it isn't, versus hoping that it is in the bag (or isn't). For competitional Carcassonne, knowing how many tiles of each configuration are and calculating what is left in the bag may be a skill differentiating the Champion from the rest of the crowd. For home games, with friends, with kids, with all kind of expansions, it might be useful to have this information stated somewhere (and somehow).

Would this spoil the game, will it be in Carcassonne's spirit, or maybe it is a matter of taste? What do you think?

(Posted same question on the English and German forums)


Rád hraji Scrabble. Analogie s Carcassonne je pozoruhodná: obě jsou hry s umisťováním kamenů, pro obě existují určitá pravidla, jak jsou kameny kladeny, a pak existují pravidla pro skórování. U obou se hráči střídají při náhodném výběru další dlaždice (v případě Scrabble možná množné číslo) ze sady nehraných dlaždic.

V případě Scrabble je distribuce dlaždic vytištěna na tabuli: kolik A, kolik B atd. (V závislosti na jazyce). Carcassonne nedělá totéž, ale mělo by? Existuje rozdíl mezi vědomím, že určitá konfigurace dlaždic (řekněme město-silnice-pole-pole) je v tašce, nebo není, oproti naději, že je v tašce (nebo není). Pro soutěžní Carcassonne může být znalost toho, kolik dlaždic každé konfigurace a výpočet toho, co zbylo v tašce, dovedností odlišující šampiona od zbytku davu. U domácích her, s přáteli, s dětmi, se všemi druhy rozšíření, může být užitečné mít tyto informace někde (a nějak) uvedeny.

Zkazilo by to hru, bude to v duchu Carcassonne, nebo možná jde o vkus? Co myslíš?

(Stejná otázka byla zveřejněna na anglickém a německém fóru)

překládat s Google Translate
Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)


This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.
Forum use Krzysztof "Supryk" Supryczynski addons.